HyrBox Self-Storage och vårt arbete med miljön

HyrBox har som mål att tillsammans med leverantörer och kunder arbeta för ett bättre klimat. Att kontinuerligt ta medvetna val i det dagliga arbetet med drift, planering och utveckling. Även om Self-Storage i stort har en låg CO2 påverkan, så är det viktigt att alla, oavsett industri, bidrar till det kontinuerliga miljöarbetet i så stor utsträckning som möjligt.

HUR KAN HYRBOX BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ?

 • Anlita lokala tjänster och företag
 • Minska mängden avfall; återvinna, auktionera
 • Värna om våra anställda, agera inkluderande och för en god arbetsmiljö
 • Vara kritisk i valet av leverantör utifrån ett miljöperspektiv
 • Utveckla kundens självservice och känsla av kvalitet

HUR KAN HYRBOX KUNDER AGERA FÖR MER MEDVETNA MILJÖVAL?

 • Planera körningarna till/från förrådet
 • Stäng av bilmotorn vid lastning/lossning
 • I bäst möjliga mån åka kollektivt till/från förrådet
 • Sälja/köpa begagnat i stället för slänga/köpa nytt
 • Ge gammalt nytt liv i stället för att köpa nytt – Återbruk!
 • Använd hållbara packningsalternativ
 • Använd lokal flytthjälp och tjänster
 • Sortera och återvinn skräp korrekt, undvik att slänga skräp i naturen

Håll utkik på vår hemsida efter nyheter som berör vårt miljöarbete som är i ständig förbättring.