Allt nytt är svårt tills man kan det! Nedan följer stegen i hur du öppnar, låser och stänger ditt förråd hos HyrBox. 
Om du behöver hjälp med ditt förråd, kan du alltid ringa eller maila oss på info@hyrbox.se eller 010-209 60 90 .

• Leta upp ditt förråd. Dra av den gröna plomberingen (bild A) och släng i en soptunna.

• Om ditt förråd har dubbla dörrar, öppnar du höger dörr först. Vrid svängtappen där plomberingen satt till ”uppåt” (bild B) och dra handtaget upp och ut mot dig.

• Hänglås med tillhörande nycklar ligger i lådan på golvet. BEMÄRK – Lås i lockboxen!

• För att stänga din container håller du handtagen rakt ut mot dig och för dem mot containern på motsatt sätt som du drog ut dem. Se till att krokarna i topp och botten hakar i (bild C).

• Du måste låsa i lockboxen för att din försäkringen hos HyrBox ska gälla! Vrid om nyckeln i låset, dra ut låspinnen, för den upp och åt vänster i lockboxen, tryck tillbaka låspinnen och vrid om nyckeln.

Instruktionsvideo – https://link.hyrbox.se/ceb

A

B

C

Ring oss

Telefon: 010 209 60 90

Skicka e-post

E-post: info@hyrbox.se

Gå till Kontakt eller tryck Ring nu!